Årets tema

Vi har fått kniven på strupen. FNs klimarapport viser at vi er i ferd med å nå klodens smertegrense. Vi har kunnskap. Vi har teknologi. Vi har ressurser. Hvordan omsetter vi det i praksis for naturen, samfunnet og næringslivet?

Forskningsrådet og Aftenposten utfordrer forskere, næringsliv og offentlige myndigheter. Bli med på å finne de nye, gode løsningene.

Ludvig Fjellberg