Se opptak fra konferansen

Del 1: kl. 10:00 – 11:30

Del 2: kl. 12:30 – 16:00